Wat is de basisverzekering en waarom is deze verplicht?

Zorg

In Nederland hebben we een zorgstelsel dat over het algemeen goed is geregeld. Het is bijvoorbeeld verplicht in Nederland om ten minste de basisverzekering af te sluiten. Dat is de meest basale zorgverzekering waarmee je gedekt bent voor de meeste acute zorg. Je betaalt daarvoor een maandelijkse premie maar de kosten kunnen veel hoger oplopen dan dat. Veel mensen denken dan ook dat ze hun zorgverzekering zelf betalen maar eigenlijk wordt dat collectief betaald door het volk en de staat. Want als jij ziek wordt, dan is die maandelijkse premie vaak lang niet genoeg om alle kosten te dekken. Dat is hoe onze zorgstaat in elkaar zit.

basisverzekering

Wat valt er onder de basisverzekering?

In het basispakket zitten de meest belangrijke zorgvergoedingen, zoals: huisartsenzorg, spoedeisende zorg, specialistische zorg, geneesmiddelen en psychologische zorg. Ieder jaar verandert de inhoud van het basispakket. De belangrijkste dingen zitten er echter altijd in, al worden de details vaak aangepast. De huisartsenzorg is bijvoorbeeld vrijwel altijd gedekt geweest omdat dit je eerste aanspreekpunt is en vaak genoeg is voor kleine kwalen. Geneesmiddelen zijn soms vergoed maar ook niet allemaal. Er is bijvoorbeeld nog altijd veel discussie over waarom de anticonceptiepil en vrouwelijke hygiënische producten niet gedekt zijn door de verzekering. Vooral dit laatste is immers iets waar iedere vrouw mee te maken heeft en weinig aan kan veranderen. Het is dan wel zo eerlijk als dit gedekt wordt in de zorgpakketten. Wellicht komt daar in de toekomst nog verandering in. 

Goed verzekerd